Xuất bản thông tin

null Sẽ đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC

Chi tiết bài viết Tin tức

Sẽ đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC

Đó là một trong những chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong Công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy ban hành vào ngày 19/9.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có nguy cơ cháy, nổ cao; chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai Kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá phân loại cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và khắc phục ngay các vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan siết chặt, nâng cao chất lượng công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong đầu tư xây dựng (thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy); công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; cấp giấy phép đủ điều kiện về kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar; kiên quyết không cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar đối với các công trình chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; tổ chức rà soát, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Xây dựng tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dự án, công trình vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar và các loại hình hoạt động kinh doanh tương tự; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn với các mô hình điển hình về phòng cháy, chữa cháy hoạt động hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để các cơ sở đã có quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động mà vẫn tiếp tục hoạt động.

Nguồn: 372/UBND-TCD-NC

Văn Khương

Nguồn: dongthap.gov.vn