Xuất bản thông tin

null Tập huấn nâng cao kiến thức Đại biểu HĐND cấp xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn nâng cao kiến thức Đại biểu HĐND cấp xã

Ngày 21/9/2022, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hồng Ngự phối hợp cùng Phòng Nội vụ tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cho 120 Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện.


Quang cảnh buổi tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu HĐND xã sẽ được nghe các báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề: tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biệu HĐND cấp xã; kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở xã; kỹ năng của Đại biểu HĐND cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết…

Tân Hợp