Xuất bản thông tin

null Tập huấn cho 150 điều tra viên rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập huấn cho 150 điều tra viên rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Hồng Ngự  tổ lớp tập huấn quy trình tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm  và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện. cho 150 người là thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện; lãnh đạo xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo rà sóa hộ nghèo, hộ cận nghèo các xã, thị trấn.

Quang cảnh buổi tập huấn

Lớp tập huấn, các  điều tra viên  được nghe hướng dẫn các Quyết định, Thông tư, Nghị định,… của Trung ương, của tỉnh  về  rà  soát  hộ  nghèo,  hộ  cận  nghèo  để  đánh  giá  kết  quả  thực  hiện. Chương trình giảm nghèo theo từng năm  và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022  với những nội dung chinh như: quy trình rà soát hộ nghèo cận nghèo định kỳ hàng năm; quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo thường xuyên hàng năm; quy trình xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp có mức sống trunh bình; thời điểm rà soát và chế độ báp cáo; hướng dẫn lập phiếu; thu thập thông tin nhanh và hướng dẫn chấm điểm các tiêu tiêu…

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ, điều tra viên làm công tác điều tra hộ nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 để làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội./.

Nguyễn Muội