Xuất bản thông tin

null Khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Khoa học và công nghệ phục vụ hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Chiều ngày 03/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2021 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đã đóng góp quan trọng vào thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã tác động đến cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi. Trong đó, giới thiệu chuyển giao vào sản xuất 137 quy trình và giải pháp công nghệ; 1.735 công trình kỹ thuật, máy móc, thiết bị, cải thiện rõ rệt năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Từ đó, năng suất rau màu tăng từ 30 - 35%, 10 - 15% đối với lúa, tăng thu nhập trên 25%. Trong lĩnh vực chăn nuôi, một số giống cho năng suất và chất lượng tốt cũng đã được đưa vào sử dụng.

Chương trình đã góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở tất cả vùng, miền, đã chuyển đổi trên 500.000 ha lúa sang nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và các cây màu, cây thức ăn chăn nuôi; xây dựng 579 nghìn ha cánh đồng lớn v.v..

Tại Đồng Tháp, giai đoạn 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 33 nhiệm vụ được triển khai nhằm góp phần phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương (04 nhiệm vụ cấp quốc gia, 29 nhiệm vụ cấp tỉnh). Kết quả, tỷ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 30%.

Số lượng các đề tài, dự án đã thực hiện ở giai đoạn 2016 - 2021

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan mong muốn giai đoạn 2021 – 2025, trong mỗi đề tài nghiên cứu khoa học cần chuyển hóa tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, chuyển từ sản phẩm đơn giá trị sang sản phẩm đa giá trị. Làm được điều này, đề tài nghiên cứu khoa học phải có tính thị trường (Nghiên cứu cái gì, nghiên cứu cho ai và nghiên cứu như thế nào).

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các nhà khoa học, các địa phương không quá chú trọng đến đề tài quy mô nhỏ hay lớn, thay vào đó quan tâm nghiên cứu, đề xuất các đề tài có sức lan tỏa lớn đến nhiều người, nhiều địa phương, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chủ động quảng bá, thông tin về kết quả nghiên cứu cũng như chuyển giao ứng dụng đề tài v.v..

Nguyệt Ánh

Nguồn: dongthap.gov.vn