Xuất bản thông tin

null Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Chi tiết bài viết Tin tức

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Ban Thường vụ huyện ủy  Hồng Ngự vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh; lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng- Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại Hội nghị

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 Khoá XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban thường vụ Huyện luôn chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháo phù hợp nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh theo một quy hoạch tổng thể từ Huyện đến cơ sở. Thế trận lòng dân được xây dựng ngày càng vững chắc. Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu UBND huyện quản lý về quốc phòng, an ninh, thẩm định các dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo  quốc phòng an ninh. Qua 10 thực hiện, kinh tế xã hội của huyện có bước phát triển đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người từ năm 2013 đến 2022 đều tăng theo từng năm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát huy, các lực lượng phối hợp nắm hơn 1800 nguồn tin. Hội nghị đã nghe các tham luận về những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, thể hiện nhận thức cũng như những nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, khu vực phòng thủ địa phương vững chắc.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong thời gian tới, Huyện tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kết hợp tật chẽ giữa quốc phòng an ninh và đối ngoại; xây dựng lực lượng quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại,tiếp tục củng cố các giá trị văn hoá và hình ảnh con người Hồng Ngự “ Nghĩa tình, năng động, sáng tạo”.

Trong dịp này UBND huyện Hồng Ngự đã khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong trong tình hình mới.