Xuất bản thông tin

null Tuyên truyền, nâng cao cảnh giác với tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Tuyên truyền, nâng cao cảnh giác với tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội

Tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh diễn ra vào sáng ngày 06/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ hiện nay về kỹ năng sử dụng mạng xã hội và phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Hội nghị có sự tham dự của ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Theo đó, tuyên truyền nâng cao cảnh giác trong nhân dân về phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, xiết nợ và bán hàng đa cấp, vay tiền qua ứng dụng (App), thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ, lương cao” v.v..

Mặt khác, cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19, bệnh đậu mùa khỉ, bệnh tay - chân - miệng và sốt xuất huyết.

Cùng với đó là tiếp tục tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”; Kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Việt Tiến

Nguồn: dongthap.gov.vn