Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 10, khoá XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 10, khoá XII

Ngày 07/10/2022 Huyện uỷ Hồng Ngự tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện lần thứ 10, khoá XII đánh giá kết quả lãnh, chỉ đạo kết quả 9 tháng đầu năm 2022 thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Ông Nguyễn Hùng Tráng_Bí thư Huyện uỷ Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hùng Tráng_Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Qua 9 tháng đầu triển khai thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 13 chỉ tiêu đề ra. Đến thời điểm này thực hiện đạt và vượt 04 chỉ tiêu vượt,  06 chỉ tiêu ước cuối năm đạt, 03 chỉ tiêu cuối năm đánh giá. 09 tháng đầu năm, toàn huyện kết nạp 112 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 124% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp từng nước đi vào chiều, khai thác tiềm năng, lợi thế từng vùng, từng địa phương gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hoá vào sản xuất đã giúp nông dân giảm giá thành, tăng lợi nhuận. Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường xúc tiến kêu gọi đầu tư, giới thiệu quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế, sản phẩm chủ lực của huyện, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư; chủ động tìm, gặp gỡ tạo cơ hội hợp tác để các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh đầu tư mới, mở rộng sản xuất, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và đồng hành hỗ trợ thực hiện các dự án. Lĩnh vực văn hoá xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các chức danh lãnh đạo huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026  và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 – 2031.

Trong những tháng còn lại năm 2022, huyện tiếp tục lãnh đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022 – 2023; Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục thực hiện các dự án mời gọi đầu tư; Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng; Tăng cường công tác hỗ trợ tìm việc làm mới cho người lao động; tuyên truyền, vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Giữ vững, ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới.

Tân Hợp