Xuất bản thông tin

null Tổ chức khám sức khỏe cho các đại biểu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức khám sức khỏe cho các đại biểu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Nhằm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp diễn ra thành công trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hồng Ngự đã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội ở các chi, Đảng bộ trực thuộc. Đồng thời tổ chức khám kiểm tra sức khỏe cho các đại biểu đủ điều kiện tham dự đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. 

Khám sức khỏe cho các đại biểu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

          Sáng 19/5/2020, TTYT huyện tổ chức kiểm tra sức khỏe cho các cán bộ là đại biểu tham dự Đại hội Đảng các cấp diễn ra sắp tới. Qua ngày đầu kiểm tra sức khỏe cho các đại biểu tham dự Đại hội Đảng có hơn 40 đồng chí cán bộ đủ điều kiện sức khỏe tham gia trong nhiệm kỳ tới, công tác kiểm tra sức khỏe cho các cán bộ vẫn được tiếp tục triển khai trong nhũng ngày tiếp theo. Bên cạnh đó, TTYT đã nhắc nhở các cán đại biểu tham dự Đại hội cần tuân thủ nghiêm các biện pháp y tế phòng hộ cá nhân như: lấy nhiệt độ, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế và giữ khoảng cách khi đến dự Đại hội.

Diễm Hương