Xuất bản thông tin

null Bảo tồn, phát triển đờn ca tài tư và hò Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Bảo tồn, phát triển đờn ca tài tư và hò Đồng Tháp

Năm 2013, Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và Hò Đồng Tháp được Bộ Văn hóa Thể taho và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể này trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Huyện Hồng Ngự phối hợp với Hội Sân khấu Việt Nam và Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức tọa đàm giải pháp bảo tồn và nâng cao chất lượng sinh hoạt CLB Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại đây, Thạc sĩ, Nhạc sĩ Tấn Lực, Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Đạo diễn Hoài Tâm, hội viên Hội Sân khấu Việt Nam đã chia sẽ về nguồn gốc hình thành, các bài bản Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp, kỹ thuật biểu diễn, phân biệt Hò Đồng Tháp và các điệu hò phổ biến, đặc biệt nhấn mạnh các giá trị văn hóa truyền thống của loại hình này góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc của vùng đất con người Đồng Tháp và Nam bộ.

Trao đổi trực tiếp tại buổi tọa đàm

Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị loại hình nghệ thuật này vẫn còn nhiều khó khăn. Buổi tọa đàm cũng đề ra các giải pháp bảo tồn các chuẩn mực Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp như: duy trì sinh hoạt các CLB, sự quan tâm của chính quyền các cấp, công tác tập huấn, bồi dưỡng cho nghệ nhân đờn và nghệ nhân ca cũng như tổ chức các hội thi, hội diễn để tạo môi trường cho các nghệ nhân giao lưu, phát triển khả năng sở trường. Đặc biệt địa phương cần đào tạo đội ngũ trẻ kế thừa để duy trì nét văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc này

Minh Thi