Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng dẫn chương trình” năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng dẫn chương trình” năm 2022

Ngày 25/10/2022, tại Trung tâm Văn hóa, học tập cộng đồng xã Thường Lạc, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng dẫn chương trình” năm 2022. Tham dự khai mạc có bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh, bà Đặng Thị Yến Trinh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hồng Ngự.

Bà Đặng Thị Yến Trinh, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn sẽ học hỏi và được trang bị thêm nhiều kiến thức về dẫn chương trình tại hội thi, hội diễn văn nghệ hay tại các hội nghị do huyện, xã - thị trấn tổ chức. Lớp học diễn ra trong 04 ngày từ ngày 25/10/2022 đến ngày 28/10/2022, tham gia lớp học có gần 40 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn và giáo viên các trường THPT tham gia. Các học viên tham gia khóa học sẽ được hướng dẫn các chuyên đề như: nhập môn dẫn chương trình - phương pháp viết kịch bản cho lời dẫn chương trình; kỹ năng diễn đạt và thuyết minh của người chương trình; Các bước dẫn chương trình và kỹ năng thể hiển của người dẫn chương trình; Thực hành và trao đổi kinh nghiệm dẫn chương trình trong các hội nghị, hội thi, hội diễn,… do bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Tỉnh trực tiếp hướng dẫn.

Thông qua lớp bồi dưỡng, huyện sẽ xây dựng được đội ngũ có năng lực, phong cách dẫn chương trình tại các sự kiện, hội nghị trên địa bàn vừa để phục vụ nhiệm vụ chính trị do cơ quan, đơn vị tổ chức.

Được biết sau khi kết thúc lớp thứ nhất, Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tiếp tục mở lớp tập huấn “Kỹ năng dẫn chương trình” thứ 2 cho lực lượng giáo viên của các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở và người dân có năng khiểu dẫn chương trình trên địa bàn huyện tham gia.

Hòa Long