Xuất bản thông tin

null Xã Long Khánh B phát triển ngành hàng dê theo hướng bền vững

Chi tiết bài viết Tin tức

Xã Long Khánh B phát triển ngành hàng dê theo hướng bền vững

 

Là một xã ở vùng cù lao của huyện Hồng Ngự, xã Long Khánh B có thế mạnh về chăn nuôi, đặc biệt là nuôi dê thương phẩm. Bởi bên cạnh lợi thế nguồn dê giống chất lượng, địa phương còn có cánh đồng chuyên sản xuất hoa màu và các loại phụ phẩm làm thức ăn phong phú cho đàn vật nuôi.

Phát triển ngành hàng dê theo hướng bền vững

Hiện tại, toàn xã có khoảng 1.000 con dê giống và dê thịt của trên 100 hộ dân. Sản lượng dê xuất bán hằng năm trên 10 tấn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Anh Huỳnh Thanh Hùng, người dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết:

“Đầu tiên mình nuôi nhỏ lẻ, chỉ nuôi vài con để giống. Đến nay đàn dê đã phát triển được vài chục con. Tôi chủ động được nguồn thức ăn. Nếu mình nuôi giảm chi phí thì lợi nhuận được tăng lên. Tôi cũng tận dụng thời gian rãnh kiếm thêm thức ăn cho dê”.

Anh Phạm Văn Long, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự cho biết thêm: “Ban đầu, tôi có 40 – 50 con, nuôi dần dần lên giờ được 70 – 80 con. Khởi sự ban đầu, việc chăn nuôi mình chưa có kinh nghiệm chăm sóc, chọn giống. Trải qua thời gian mình rút kinh nghiệm. Nhưng thị trường giá cả bấp bênh không ổn định”.

Đa phần người chăn nuôi hoạt động độc lập, chưa mạnh dạn mở rộng việc sản xuất – kinh doanh. Mặc khác, không nằm ngoài quy luật cung cầu, nên điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa cũng khiến cho những người nuôi dê như anh Long, anh Hùng bao phen khó khăn, hiệu quả kinh tế chưa ổn định, khả năng tiếp cận những tiến bộ về khoa học kỹ thuật còn hạn chế.

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B thành lập Ban Vận động để tiến tới ra mắt Tân Dương Hội quán. Với mong muốn liên kết, hỗ trợ các hộ chăn nuôi về mặt pháp lý, ững dụng KHKT, triển khai các chính sách vốn vay để phát triển mô hình. Ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết:

“UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai mời tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn đến tuyên truyền và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con để trên cơ sở đó thành lập Ban Vận động. Toàn xã hiện có trên 100 hộ với khoảng 1.000 con. Hiện nay xã xác định vận động để thành lập Hội quán đối với ấp Long Thái và Long Châu, để hàng tuần, hàng tháng bà con tập trung lại ngồi họp, uống nước trà, trao đổi kỹ thuật và bàn đầu ra, làm sao để xác định được con dê là chủ lực để phát triển kinh tế”.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, chính quyền địa phương, đến nay sau hơn 5 tháng tuyên truyền, vận động, Tân Dương Hội Quán được thành lập với 43 thành viên.

Hội quán ra đời để hỗ trợ và định hướng cho nghề nuôi dê tại địa phương phát triển ổn định và bền vững, tạo điều kiện cho các hộ nông dân gặp gỡ, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để có thêm kiến thức nuôi và phòng trị bệnh hiệu quả, giảm được tỷ lệ hao hụt, giảm giá thành, mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Hội quán còn là nơi để nông dân tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển nông nghiệp đến bà con nông dân, góp phần phát triển kinh tế, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Hồng Ngự và tỉnh Đồng Tháp. Ông Đào Kim Phụng, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp nói:

“Vô Hội quán cũng được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Mình cũng một phần góp sức vào những công việc chung, tạo động lực và thúc đẩy tinh thần để Hội quán phát triển”.

Ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết thêm: “Cơ bản hiện nay chúng tôi làm việc với 43 hộ thành viên, nếu hộ nào có nhu cầu tiếp cận vốn, địa phương sẽ làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội để phân bổ vốn vay cho bà con phát triển chăn nuôi”.

Tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp chính quyền từ huyện đến xã, sự đồng sức đồng lòng của Ban Chủ nhiệm, Tân Dương Hội quán sẽ trở thành một tập thể vững mạnh định hướng phát triển cho ngành hàng dê của địa phương, góp phần vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế xã hội của xã Long Khánh B, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới.

Là một xã ở vùng cù lao của huyện Hồng Ngự, xã Long Khánh B có thế mạnh về chăn nuôi, đặc biệt là nuôi dê thương phẩm. Bởi bên cạnh lợi thế nguồn dê giống chất lượng, địa phương còn có cánh đồng chuyên sản xuất hoa màu và các loại phụ phẩm làm thức ăn phong phú cho đàn vật nuôi.

Phát triển ngành hàng dê theo hướng bền vững

Hiện tại, toàn xã có khoảng 1.000 con dê giống và dê thịt của trên 100 hộ dân. Sản lượng dê xuất bán hằng năm trên 10 tấn, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Anh Huỳnh Thanh Hùng, người dân xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết:

“Đầu tiên mình nuôi nhỏ lẻ, chỉ nuôi vài con để giống. Đến nay đàn dê đã phát triển được vài chục con. Tôi chủ động được nguồn thức ăn. Nếu mình nuôi giảm chi phí thì lợi nhuận được tăng lên. Tôi cũng tận dụng thời gian rãnh kiếm thêm thức ăn cho dê”.

Anh Phạm Văn Long, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự cho biết thêm: “Ban đầu, tôi có 40 – 50 con, nuôi dần dần lên giờ được 70 – 80 con. Khởi sự ban đầu, việc chăn nuôi mình chưa có kinh nghiệm chăm sóc, chọn giống. Trải qua thời gian mình rút kinh nghiệm. Nhưng thị trường giá cả bấp bênh không ổn định”.

Đa phần người chăn nuôi hoạt động độc lập, chưa mạnh dạn mở rộng việc sản xuất – kinh doanh. Mặc khác, không nằm ngoài quy luật cung cầu, nên điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa cũng khiến cho những người nuôi dê như anh Long, anh Hùng bao phen khó khăn, hiệu quả kinh tế chưa ổn định, khả năng tiếp cận những tiến bộ về khoa học kỹ thuật còn hạn chế.

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Long Khánh B thành lập Ban Vận động để tiến tới ra mắt Tân Dương Hội quán. Với mong muốn liên kết, hỗ trợ các hộ chăn nuôi về mặt pháp lý, ững dụng KHKT, triển khai các chính sách vốn vay để phát triển mô hình. Ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết:

“UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai mời tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn đến tuyên truyền và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con để trên cơ sở đó thành lập Ban Vận động. Toàn xã hiện có trên 100 hộ với khoảng 1.000 con. Hiện nay xã xác định vận động để thành lập Hội quán đối với ấp Long Thái và Long Châu, để hàng tuần, hàng tháng bà con tập trung lại ngồi họp, uống nước trà, trao đổi kỹ thuật và bàn đầu ra, làm sao để xác định được con dê là chủ lực để phát triển kinh tế”.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và PTNT, chính quyền địa phương, đến nay sau hơn 5 tháng tuyên truyền, vận động, Tân Dương Hội Quán được thành lập với 43 thành viên.

Hội quán ra đời để hỗ trợ và định hướng cho nghề nuôi dê tại địa phương phát triển ổn định và bền vững, tạo điều kiện cho các hộ nông dân gặp gỡ, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm để có thêm kiến thức nuôi và phòng trị bệnh hiệu quả, giảm được tỷ lệ hao hụt, giảm giá thành, mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, Hội quán còn là nơi để nông dân tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Nhà nước về khuyến khích phát triển nông nghiệp đến bà con nông dân, góp phần phát triển kinh tế, tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện Hồng Ngự và tỉnh Đồng Tháp. Ông Đào Kim Phụng, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp nói:

“Vô Hội quán cũng được sự quan tâm của các cấp chính quyền. Mình cũng một phần góp sức vào những công việc chung, tạo động lực và thúc đẩy tinh thần để Hội quán phát triển”.

Ông Phạm Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết thêm: “Cơ bản hiện nay chúng tôi làm việc với 43 hộ thành viên, nếu hộ nào có nhu cầu tiếp cận vốn, địa phương sẽ làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội để phân bổ vốn vay cho bà con phát triển chăn nuôi”.

Tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp chính quyền từ huyện đến xã, sự đồng sức đồng lòng của Ban Chủ nhiệm, Tân Dương Hội quán sẽ trở thành một tập thể vững mạnh định hướng phát triển cho ngành hàng dê của địa phương, góp phần vào công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phát triển kinh tế xã hội của xã Long Khánh B, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới.

Minh Thị