Xuất bản thông tin

null Đại Biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Thường Phước 1

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại Biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Thường Phước 1

Ngày 01/12/2022, Đoàn Đại biểu HĐND huyện Hồng Ngự, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ bảy tại xã Thường Phước 1. Ông Nguyễn Văn Khơi làm trưởng đòan, có 40 bà con cử tri tham dự.

Tiếp xúc cử tri tại xã Thường  Phước 1

Tại buổi tiếp xúc bà con cử tri có kiến nghị đến đoàn đại biểu các vần đề giá cả thị trường không ổn định như xăng dầu và vật tư nông nghiệp làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, các hộ nuôi cá lốc xả trực tiếp xuống kinh tứ thường làm ô nhiễm môi trường, họp tác xã hoạt động không hiệu quả, cần nâng cấp đướng nội đồng và hạ thế điện cho người dân sản xuất, tệ nạn xã hội còn diễn ra. Nhất là tình hình trộm chó như hiện nay còn diễn ra liên tục…

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện lãnh đạo địa phương và lãnh đạo huyện Hồng Ngự, tiếp thu ý kiên của bà con cử tri đồng thời cũng giải trình thỏa đáng cho bà con một cách minh bạch, rõ ràng được bà con đồng tình và thống nhất cao.

Nguyễn Muội