Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự: điều động, luân chuyển nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự: điều động, luân chuyển nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Sáng ngày 09/12/2022 Huyện uỷ Hồng Ngự tổ chức công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Ban thường vụ Huyện uỷ.
 
Trao Quyết định
 Theo đó, Ban thường vụ Huyện uỷ Hồng Ngự đã phần công, điều động đồng chí Lê Xuân Vũ, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Thường Phước 1 giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ; điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Thường Phước 1, nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Huy Huyền, Chủ tịch UBND xã Thường Phước 1 giữ chức Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện; điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Hồng Cường, Phó trưởng phòng NN&PTNT tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ xã Thường Phước 1, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Thường Phước 1 nhiệm kỳ 2021-2026;  
Điều động, chỉ định đồng chí Võ Thị Ánh, Huyện uỷ viên, Chủ tịch hội LHPN huyện đến công tác tại đảng uỷ xã Thường Thới Hậu A, đồng thời chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư đảng uỷ xã Thường Thới Hậu A, nhiệm kỳ 2020 -2025; điều động đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Vân, Bí thư Đảng uỷ đến công tác tại Hội LHPN huyện và giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện; điều động chỉ định đồng chí Châu Văn Gấm, Bí thư Đảng uỷ xã Thường Thới Hậu A tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Long Khánh B.
 

Tân Hợp