Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu

Sáng ngày 15/12/2022 HĐND huyện Hồng Ngự tổ chức Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân Huyện khóa XII đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ông Nguyễn Hùng Tráng_Chủ tịch HĐND huyện _Bí thư huyện uỷ chủ trì kỳ họp.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư huyện uỷ phát biểu tại kỳ họp

Với sự nổ lực, phấn đấu thực hiện của các ngành, các cấp, đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong Huyện, đã góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân Huyện về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về phát triển nông nghiệp, thu ngân sách vượt chỉ tiêu, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển đô thị, thương mại, phục hồi du lịch, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư….,có bước chuyển biến nhanh. . Kết quả năm 2022, Huyện thực hiện đạt và vượt 22/22 chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân Huyện. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Huyện được 228.873/79.575 triệu đồng, đạt 287,6% so với dự toán Tỉnh.

Quảng cảnh cuộc họp

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện đảm bảo phục vụ tốt đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, nhất là khu vực biên giới được đảm bảo. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,66 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp phát triển từng bước đi vào chiều sâu, khai thác tiềm năng, lợi thế từng địa phương gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao tiếp tục được duy trì và mở rộng.

Kỳ họp đã thông qua nhiều Tờ trình và Nghị quyết quan trọng như: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hồng Ngự năm 2023. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Hồng Ngự năm 2023. Nghị quyết về phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, phân bổ ngân sách cấp huyện, cấp xã năm 2023 của huyện Hồng Ngự. Nghị quyết về phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2023 thuộc ngân sách Huyện. Nghị quyết về phương án sử dụng tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất để trả nợ vay tôn nền cụm, tuyến dân cư.Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Tân Hợp