Xuất bản thông tin

null Ngành Văn hoá - Tthông tin huyện tổng kết công tác năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ngành Văn hoá - Tthông tin huyện tổng kết công tác năm 2022

Chiều ngày 21/12/2022 Phòng Văn hoá Thông tin huyện Hồng Ngự tổ chức tổng kết công tác ngành năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian thời, đồng thời khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ông Huỳnh Văn Tài_Phó chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự chủ trì Hội nghị.

Khen thưởng cho các tập thể suất sắc

Năm 2022, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được các cấp, các ngành quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở. Hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao được triển khai chủ động, chu đáo, kịp thời, đạt hiệu quả, góp phần phục vụ tốt đời sống văn hóa tinh thần của người dân nhất là trong các dịp Lễ, Tết. Công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả giá trị các di tích văn hóa, lịch sử được chú trọng triển khai, thực hiện. Năm 2022,  hơn 35.000 hộ đạt Gia đình văn hóa, số hộ gia đình văn hóa đạt chuẩn 03 năm liên tục (2020-2022) là hơn 28.700 hộ, đạt 80%; có 9/9 xã đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới, 01/1 thị trấn đạt danh hiệu thị trấn văn minh đô thị. Có 37/37 ấp đạt danh hiệu ấp văn văn hóa nông thôn mới; 04/4 khóm đạt danh diệu khóm văn minh đô thị. Lĩnh vực văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và thông tin tuyên truyền được ngành đặc biệt quan tâm và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Lĩnh vực du lịch từng bước phát triển, năm 2022, toàn huyện đón 65.500 lượt khách (vượt 15.500 lượt khách so với Kế hoạch năm 2022).

Phát huy kết quả đạt được thời gian qua, thời gian tới, ngành VH&TT huyện tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn; làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóá và phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao tại các giải cấp tỉnh được UBND huyện Hồng Ngự khen thưởng./.

Tân Hợp