Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự có tổng cộng 94 người hoàn thành cách ly

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự có tổng cộng 94 người hoàn thành cách ly

Huyện Hồng Ngự vừa có thêm 13 người hoàn thành cách ly tập trung theo quy định phòng chống dịch covid 19.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly

tập trung theo quy định

Ngày 25/5/2020 Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19 huyện Hồng Ngự đã trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định cho 13 người Việt kiều về từ Campuchia.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện gửi lời chức mừng đến các Việt kiều. Đồng thời nhắc nhở mọi người sau khi về gia đình thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và gia đình.

Tính chung đến thời điểm hiện tại huyện Hồng Ngự đã tiếp nhận 149 việt kiều campuchia về nước cách ly tập trung tại Trung tâm y tế cũ của huyện, trong đó, đã có 94 người hoàn thành cách ly, còn lại 55 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Văn Bửu