Xuất bản thông tin

null Sở Công Thương trao 100 phần quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách

Chi tiết bài viết Tin tức

Sở Công Thương trao 100 phần quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách

Nhằm sang sẽ yêu thương trong dịp tế cổ truyền quý mão, vừa qua Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp phòng kinh tế hạ tầng huyên Hồng Ngự, trao 100 phần quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Thường Lạc huyên Hồng Ngự.

Trao quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách

Quà gồm các nhu yếu phẩm như: giạo, hạt niêm, bột ngọt nước tương và bánh mức…mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng với tổng kinh phí là 50 triệu đồng, trích từ nguồn của đơn vị,  Được biết hàng năm sở công thương Tỉnh đồng Tháp điều tổ chức trao quà tết hộ gia đình chình sách và hộ ghèo có được món quà vui xuấn đó tết như bao nhiêu gia đình khác./.

Nguyễn Muội