Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự hiến máu tình nguyện đợt 1 được gần 600 đơn vị máu

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Hồng Ngự hiến máu tình nguyện đợt 1 được gần 600 đơn vị máu

Nhằm hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng với chủ đề “Hiến máu đầu Xuân - Nhân lên hạnh phúc”; “Màu đỏ máu bạn - Màu xanh hy vọng”.  Ngày 02/02/2023 tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng thị trấn Thường Thới Tiền huyện Hồng Ngự, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hồng Ngự phối hợp với Trung tâm truyền máu huyến học Cần Thơ lấy máu tình nguyện đợt 1 năm 2023.

Hiến máu tình nguyện

Tại lễ phát động có trên 400 người tham gia hiến máu tình nguyện gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân, qua khám sàn lọc đã tiếp nhận được gần 600 đơn vị máu đạt 163% kế hoạch.

Được biết năm 2023 huyện Hồng Ngự sẽ tổ chức 5 đợt hiến máu tình nguyện./.

Nguyễn Muội