Xuất bản thông tin

null Hiệu quả hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn cơ sở

Chi tiết bài viết Tin tức

Hiệu quả hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn cơ sở

Trong những năm qua, chủ trương thành lập các Tổ Tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở được Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đồng Tháp, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện quan tâm thực hiện. Nhờ đó, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn đã thật sự phát huy hiệu quả và được ví như những “cánh tay nối dài” của hệ thống NHCSXH, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Buổi giao dịch của Ngân hàng chính sách xã hội Huyện

Bên cạnh đó, Tổ Tiết kiệm và vay vốn các địa phương còn giúp bà con có phương án làm ăn, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, cách sử dụng vốn vay hiệu quả, hỗ trợ nhau lúc khó khăn, thực hành tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn tín dụng chính sách.

Xã Thường Phước 1 hiện có 33 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, với 1.802 hộ vay. Tổng dư nợ trên 63 tỷ 400 triệu đồng. Dư nợ bình quân 35 triệu đồng/hộ. Dư nợ bình quân Tổ Tiết kiệm và vay vốn là gần 2 tỷ đồng. Tiền gửi tiết kiệm đạt trên 4,4 tỷ đồng, bình quân hộ tiền gửi qua đạt 2,47 triệu đồng. Từ nguồn vốn giải ngân này đã giúp cho nhiều hộ dân trên địa bàn xã có sinh kế làm ăn phát triển kinh tế, thông qua các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, mua bán nhỏ…

Đến nay, các xã, thị trấn trong Huyện đã hoàn thành công tác kiện toàn, củng cố Ban Quản lý của 284 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, như thực hiện xong việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và củng cố hoạt động của các Tổ.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo an sinh xã hội, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH Huyện Hồng Ngự đã ban hành Kế hoạch số 314/KH-BĐD ngày 23/12/2021. Trên cơ sở đó, Huyện đã chỉ đạo Phòng Giao dịch NHCSXH Huyện chủ động phối hợp với các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn và Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động của các Tổ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

 Đồng thời, các địa phương cần chú trọng xem việc rà soát, chấn chỉnh, củng cố hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn là việc làm thường xuyên trong quá trình thực hiện hoạt động tín dụng chính sách; quan tâm việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát, duy trì mối liên hệ, thông tin hai chiều. Đặc biệt, các Hội, Đoàn thể nhận ủy thác và Ban Quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở cần đẩy mạnh phối hợp để nắm bắt những khó khăn, nguyện vọng của tổ viên và sớm đưa ra giải pháp xử lý kịp thời, nhằm hạn chế tồn tại, sai sót ngay tại cơ sở. Đây được xem là biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Huyện.

Minh Thi