Xuất bản thông tin

null Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Hồng Ngự triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Hồng Ngự vừa tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ông Huỳnh Văn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện chủ trì cuộc họp.

Ông Huỳnh Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Trong năm 2022, việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002, được huyện Hồng Ngự chú trọng. Ban đại diện huyện triển khai kịp thời ban hành quyết định giao, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng phù hợp với nhu cầu thực tế của từng xã, thị trấn. Đến ngày 31/12/2022, tổng dư nự của huyện đạt trên 480 tỷ đồng, tăng 77,7 tỷ đồng so với năm 2021, với 15.603 hộ vay. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt 381,3 tỷ đồng, vốn nhận ủy tác đầu tư của địa phương đạt 8,49 tỷ đồng, huy động tổ chức cá nhân đạt 74,7 triệu đồng. Hiện Phòng giao dịch NHCSXH Huyện đang triển khai 15 chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay trên 195 tỷ đồng, với 4.642 hộ gia đình được vay vốn, doanh số thu nợ trên 117 tỷ đồng với tỷ lệ thu nợ đạt 92,5%, thu lãi đạt 95,7%, giải ngân đạt 93% tại Điểm giao dịch xã. Tổng số tiền hỗ trợ lãi suất (2%/năm đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm) năm 2022 là trên 1,4 tỷ đồng.

Khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc

 Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Văn Tài, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện ghi nhận những kết quả đạt được của NHCSXH trong năm 2022. Đồng thời, lãnh đạo huyện yêu cầu Phòng giao dịch NHCSXH Huyện và các thành viên tiếp tục thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/09/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Văn bản số 1127-CV/HU ngày 27/12/2019 của Huyện Ủy Hồng Ngự, về tăng cường công tác lãnh đạo đối với công tác giảm nghèo, việc làm và các chính sách an sinh xã hội cho người dân, gắn liền với nhiệm vụ chính trị địa phương.

NHCSXH cùng các đơn vị tăng cường phối hợp thực hiện đồng bộ giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; rà soát, củng cố hoạt động Tổ Tiết kiệm vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao chất lượng công tác quản lý và xử lý nợ rủi ro bất khả kháng; nắm bắt nhu cầu người dân, nhất là lao động mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh trở về địa phương; thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên theo chương trình của Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH Huyện, nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh các sai sót phát sinh, duy trì nền nếp, kỷ cương, đảm bảo chính sách tín dụng đi đúng hướng, đạt mục tiêu.

Theo đó, Ông Huỳnh Văn Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Huyện đề nghị NHCSXH huyện Hồng Ngự  tham mưu Ban đại diện kế hoạch động thi đua nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và huy động vốn năm 2023, phấn đấu 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn vay để sản xuất, kinh doanh,...

Dịp này, Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện Hồng Ngự khen thưởng cho 22 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nâng cao chất lượng tín dụng và huy động tiền gửi năm 2022. 

Minh Thi