Xuất bản thông tin

null Hội Nông dân xã Thường Lạc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 -2028

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội Nông dân xã Thường Lạc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 -2028

Sáng ngày 28/2/2023 Hội Nông dân xã Thường Lạc, tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028 về dự đại hội có lãnh đạo hội nông dân huyện và tỉnh huyện và cùng 65 hội viên nông dân troàn xã. Đây là đơn vị được hội nông dân huyện Hồng Ngự chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã còn lại

Đại biểu nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19, xong Hội nông dân xã Thường Lạc đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đạt nhiều kết quả quan trọng,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh” được 365 cuộc trên 18000 lượt hôi viên tham gia; kết nạp 620  hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn xã đến nay là 1490 hội viên; phối hợp tổ chức 12 lớp và 150 buổi tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho trên 7000 hội viên nông dân tham gia về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tiếp tục đẩy mạnh tín chấp và ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn vay nhiều hội viên đã vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống  đến mức thấp nhất. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng  Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong nhiệm kỳ qua Hội đã vận động hội viên tự nguyện đóng góp nhiều tỷ đồng vào các công trình xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn hội viên tham gia thực hiện tốt mô hình "Phân loại và xử lý rác tại nguồn". Xây dựng  thùng chứa bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ đồng trong xã.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Thường Lạc đã bầu 13 đồng chí vào ủy viên Ban Chấp hành khóa mới và 18 đồng chí. Trong đó 16 chính thức và 2 dự khuyết, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Hồng Ngự, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Nguyễn Muội