Xuất bản thông tin

null Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm việc với huyện biên giới Hồng Ngự

Tin tức - sự kiện Tin tức

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh làm việc với huyện biên giới Hồng Ngự

Ngày 02/3/2023, Ông Nguyễn Phước Thiện_Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng đoàn công tác đến huyện Hồng Ngự kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Đoàn kiểm tra thực tế

Đoàn đã đi khảo sát thực tế dự án tuyến dân Mương Miểu, khảo sát dự án TDC Mương Miểu, thị trấn Thường Thới Tiền;  cụm dân cư Giồng Duối;  khảo sát tình hình phòng chống dịch Cúm gia cầm khu vực biên giới Thường Phước.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo huyện Hồng Ngự cho biết, huyện đang đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nâng cao giá trị chất lượng các sản phẩm nông nghiệp. Song song đó, huyện  tăng tốc kêu gọi đầu tư, xem đây là một trong những động lực cho phục hồi kinh tế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, nhiều công trình trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tại buổi kiểm tra, huyện đã nêu những khó khăn, vướng mắc địa phương gặp phải, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp, giúp huyện Hồng Ngự từng bước tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Ông Nguyễn Phước Thiện_ PhóChủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành tỉnh tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ huyện trong công tác phát triển kinh tế; Đồng thời đề nghị huyện Hồng Ngự chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP, không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng sản phẩm để phát triển;  đẩy nhanh thực hiện các công trình dự án, giải ngân nguồn vốn theo thời gian quy định; tăng cường quản lý xe hàng hoá tải trọng lớn qua lại khu vực biên giới, hạn chế hư hòng đường do các loại phương tiện này qua lại.

Tân Hợp