Xuất bản thông tin

null Thực hiện mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa trên địa bàn huyện Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Thực hiện mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa trên địa bàn huyện Hồng Ngự

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã tích cực triển khai thực hiện việc thanh toán trực tuyến và không dùng tiền mặt; 100% Bộ phận Một cửa trên địa bàn Huyện đã triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí trên Nền tảng thanh toán Payment Platform được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Nền tảng thanh toán) với tài khoản thụ hưởng mở tại Ngân hàng Viettinbank - Chi nhánh Đồng Tháp – Phòng giao dịch Thường Thới Tiền. Tuy nhiên, kết quả thanh toán trực tuyến tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn Huyện đạt được rất thấp, chưa tương xứng với các điều kiện đã chuẩn bị.

Thực hiện mô hình thanh toán không dùng tiền mặt

Để tăng tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Nền tảng thanh toán đối với các thủ tục hành chính được cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Ngày 16/3/2023 phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hồng Ngự thực hiện triển khai mô hình “ngày không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa trên địa bàn huyện Hồng Ngự”.

Theo đó mô hình được thực hiện thí điểm triển khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Thường Thới Tiền sau đó thực hiện đồng loạt tại bộ phận một cửa các xã còn lại và bộ phận tiếp nhạn và trả kết quả cấp Huyện theo hình thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí trực tuyến bằng cách “Thông qua điện thoại thông minh, người dân khi đến liên hệ Bộ phận một cửa để thực hiện các thủ tục hành chính. Người dân có thể truy cập vào ứng dụng tại địa chỉ dichvucong.gov.vn để thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí thông qua các phương tiện thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số như: Ví điện tử, Mobile Banking, Internet Banking...

Việc triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn Huyện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn các xã, thị trấn nói riêng và Huyện nói chung trải nghiệm hình thức thanh toán mới, hiện đại. Qua đó, giúp công dân dần tiếp cận nhanh các ứng dụng, tiện ích trong thời đại số, góp phần chung vào công cuộc xây dựng huyện Hồng Ngự văn minh, hiện đại.

Nguyễn Muội