Xuất bản thông tin

null Ra quân kiểm tra tại các cơ sở sản xuất may công nghiệp, cở sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Ra quân kiểm tra tại các cơ sở sản xuất may công nghiệp, cở sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn huyện

Trong 3 ngày từ 28 đến 30/5 Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động huyện Hồng Ngự ra quân kiểm tra tại các cơ sở sản xuất may công nghiệp, cở sở cưa xẻ gỗ trên địa bàn huyện.

Kiểm tra an toàn điện

Tại mỗi nơi đến, Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; nội quy, quy trình, biện pháp đảm an toàn lao động , thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc tốt sức khỏe, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động. Qua kiểm tra, bên cạnh các cơ sở thực hiện tốt về an toàn vệ sinh lao động, thì vẫn còn đó một số cơ sở sản xuất, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiệm việc ký hợp đồng lao động đầy đủ với người lao động; chưa đảm bảo chế độ lao động, đồ bảo hộ lao động cho công nhân;  mạng lưới an toàn điện trong sản xuất chưa đảm bảo an toàn, thiếu trang bị các thiết bị y tế… Đoàn tiến hành lập biên bản, yêu cầu các chủ cơ sở nhanh chóng khắc phục đồng thời sẽ tái kiểm tra, nếu vẫn tiếp tục vi phạm, Đoàn xử lý nghiêm theo quy định.

Đây là hoạt động nằm trong Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, nhằm góp phần tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; kịp thời xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm đồng thời nâng cao ý thức của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất tại cơ sở.

Tân Hợp