Xuất bản thông tin

null Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Hồng Ngự bầu trực tiếp Bí thư

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Hồng Ngự bầu trực tiếp Bí thư

Trong 2 ngày 01 và 02 tháng 6, Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đây được chọn làm đại hội điểm, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Ông Trần Anh Dũng - UVBTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch HĐND Tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hồng Ngự, Lãnh đạo các ban ngành và Bí thư các xã cùng 113 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền nhiệm kỳ 2020 - 2025

5 năm qua, mặc dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu của Nghị quyết đề ra. Kinh tế xã hội không ngừng phát triển, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, thu nhập người dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với sự đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân đã góp phần đưa xã Thường Thới Tiền trở thành thị trấn vào đầu năm 2019. Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua, vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là thương mại, dịch vụ, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, hoạt động HTX chưa đa dạng về dịch vụ.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền tập trung lãnh đạo khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động , đi đôi với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thực hiện các giải pháp đồng bộ về chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị để xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của huyện; đẩy mạnh chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; thực hiện nghiêm công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Thường Thới Tiền, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy thị trấn với kết quả đồng chí Nguyễn Văn Việt Thành - tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy thị trấn Thường Thới Tiền nhiệm kỳ 2020 -2025.