Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Hơn 1,5 triệu người đã nhận thẻ căn cước công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Hơn 1,5 triệu người đã nhận thẻ căn cước công dân

Thực hiện Đề án 06/CP, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm công tác làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, đảm bảo thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ xác thực chính xác thông tin khi kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Lực lượng Công an tiếp tục duy trì thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử cho công dân đủ điều kiện theo quy định, trong đó tập trung thực hiện cấp căn cước công dân, định danh điện tử đối với học sinh để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học cơ sở; cập nhật thông tin lịch sử thường trú cho học sinh lớp 12 để xét các đối tượng ưu tiên.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thu nhận được hơn 1,6 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân; trong đó đã nhận được hơn 1,5 triệu thẻ căn cước công dân do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội chuyển về và chuyển cho người dân theo quy định; cấp 424.546 tài khoản định danh điện tử. Riêng tháng 04/2023, toàn tỉnh đã thu nhận được 3.132 hồ sơ căn cước công dân, đã trả cho người dân 10.140 thẻ căn cước công dân, thu nhận 19.393 hồ sơ định danh điện tử.

Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự và giải quyết thủ tục hành chính, cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển công dân số theo yêu cầu của Đề án 06/CP.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2207/KH-BHXH, ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân/căn cước công dân của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý và phối hợp với Công an tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình cập nhật, điều chỉnh thông tin định danh cá nhân chưa chính xác giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

Nguồn: dongthap.gov.vn