Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Quân sự huyện Hồng Ngự sơ kết giữa nhiệm kỳ

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng ủy Quân sự huyện Hồng Ngự sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 10 tháng 05 năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Quân sự huyện đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đơn vị cũng chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ, cơ quan vững mạnh toàn diện, gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ; quan tâm công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên. Hàng năm, 100% lực lượng đạt yêu cầu. Song song đó, Đảng bộ cũng tăng cường phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh địa phương.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết

Hội nghị cũng sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Đảng bộ; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ngành, địa phương. Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện cũng yêu cầu đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng hành động cho cán bộ, chiến sĩ vững vàng lập trường quan điểm cách mạng, gắn với các phong trào thi đua quyết thắng trong toàn đơn vị.

Minh Thi