Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của bộ chính trị khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự sơ kết 02 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của bộ chính trị khóa XIII

Ngày 19/5/2023, Huyện ủy Hồng Ngự tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị (khóa XII) "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự phát biểu tại Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Thời gian qua, với sự quyết tâm nỗ lực của toàn Đảng bộ, sự hưởng tích cực trong nhân dân, việc học tập và làm theo gương Bác ở huyện Hồng Ngự đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được quán triệt tinh thần Kết luận số 01, từ đó nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Kết luận và đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực. Huyện 32 mô hình mới, cách làm hay giới thiệu về tỉnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngày càng được chú trọng.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Điểm sáng trong học tập và làm theo gương Bác ở huyện Hồng Ngự phải kể đến mô hình “Nghĩa tình đồng chí” của Ban Thường vụ Huyện ủy. Thông qua mô hình huyện đã hỗ trợ sửa chữa nhà, thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 134 đảng viên với  số tiền gần 800 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự yêu cầu các cấp ủy đảng chú trọng công tác nêu gương, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cụ thể hóa tinh thần Kết luận số 01 vào từng việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Muội