Xuất bản thông tin

null Long Khánh A: giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương, lễ 30/4 và 01/5 năm 2023

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Long Khánh A: giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương, lễ 30/4 và 01/5 năm 2023

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong xã đi học hoặc đi làm ăn xa trở về quê hương vui chơi lễ, không có điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trong các ngày làm việc trong tuần, nhằm tiết kiệm thời gian để sớm trở lại cơ quan, đơn vị lao động, học tập sau kỳ nghỉ lễ.

 Giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ lễ giỗ tổ hùng vương, lễ 30/4 và 01/5 năm 2023
 

UBND xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 24 tháng 04 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 01/5 năm 2023. Đồng thời Ủy ban nhân dân xã Ban hành Thông báo số 583/TB-UBND ngày 24/04/2023 về việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 01/5 năm 2023 và chỉ đạo Trạm truyền thanh thông báo rộng rãi trong phạm vi toàn xã, đồng thời phối hợp với đài truyền thanh huyện tuyên truyền 02 lượt trên ngày, duy trì hàng ngày từ khi triển khai đến khi kết thúc kế hoạch để người dân biết và đến giao dịch.

Các thủ tục hành chính giải quyết như: hồ sơ xin việc làm, khai sinh, kết hôn, cấp số định danh cá nhân, giải quyết thủ tục thừa kế, ... nhằm đem đến sự hài lòng cho nhân dân khi giải quyết công việc. Hạn chế tình trạng quan liêu, tham nhũng. Đồng thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho mỗi người dân.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết trong ngày 01/02/03 tháng 5 năm 2023 đạt được như sau:

- Tổng số tiếp nhận và trả kết quả là: 102 trường hợp, đã giải quyết là 102 trường hợp (trả trước hạn là: 66 trường hợp, đúng hạn là 36 trường hợp) trong đó:

+ Lĩnh vực đất đai là: 3 trường hợp (Hướng dẫn thủ tục phân chia di sản thừa kế QSD đất)

+ Lĩnh vực hộ tịch là: 11 trường hợp (trích lục hộ tịch 4 trường hợp, xác nhận TTHN là 1 trường hợp, đăng ký kết hôn là 5 trường hợp, liên thông khai tử xóa đăng ký thường trú là 1 trường hợp)

+ Lĩnh Vực chứng thực chữ ký: 7 trường hợp

+ Lĩnh vực sao y từ bản chính: 22 trường hợp

+ Lĩnh vực việc làm: xác nhận đơn xin việc làm và sơ yếu lý lịch là 44 trường họp.

+ Công an xã: Tiếp nhận và gải quyết là 12 trường hợp (cấp giấy thông báo mã số định danh).

+ Ban Chỉ huy quân sự xã: Tiếp nhận và gải quyết là 3 trường hợp (cấp giấy xác nhận tạm hoản nghĩa vụ quân sự)

BTV .Văn Địn