Xuất bản thông tin

null Uỷ ban nhân dân xã Phú Thuận A đẩy mạnh thực hiện mô hình “Giảm thời gian ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn xã.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Uỷ ban nhân dân xã Phú Thuận A đẩy mạnh thực hiện mô hình “Giảm thời gian ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn xã.

Thực hiện chủ trương chung của Tỉnh, Huyện về xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Trong năm 2022, Uỷ ban nhân dân xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 03/3/2022 về thực hiện mô hình “Giảm thời gian ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn xã. Theo đó, Bộ phận một cửa xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự đã tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền được 2.311 hồ sơ, bình quân giảm thời gian ngồi chờ thực hiện thủ tục hành chính từ 07 - 10 phút/hồ sơ.

(Quang cảnh người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận một cửa xã Phú Thuận A)

Riêng quý I năm 2023, mô hình “Giảm thời gian ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính” Uỷ ban nhân dân xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, qua đó, đã tiếp nhận và giải quyết giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền được 247 hồ sơ, bình quân giảm thời gian ngồi chờ thực hiện thủ tục hành chính từ 07 - 10 phút/hồ sơ. Qua đó, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại cho người dân; giảm áp lực cho một phận một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân trên địa bàn xã Phú Thuận A nói riêng và huyện Hồng Ngự nói chung.

Từ kết quả nêu trên, huyện Hồng Ngự nhận thấy đây là một trong những mô hình hay, có tính khả thi, được kiểm nghiệm thực tế khi thực hiện trong năm 2022; đồng thời, mô hình “Giảm thời gian ngồi chờ giải quyết thủ tục hành chính” của Uỷ ban nhân dân xã Phú Thuận A cũng phù hợp với chủ trương chung của Tỉnh, Huyện về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030. Do đó, huyện Hồng Ngự sẽ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã Phú Thuận A tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình và xem xét triển khai, nhân rộng mô hình trên địa bàn Huyện trong thời gian tới./.

Trần Mỹ