Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: họp chuyên đề đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Huyện Hồng Ngự: họp chuyên đề đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức họp chuyên đề đánh giá công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 trên địa bàn Huyện. Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Văn Khơi - Chủ tịch UBND Huyện cùng sự tham dự của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn Huyện, Chủ tịch UBND cấp xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

(Quang cảnh cuộc họp)

Theo đó, trong năm 2022 công tác CCHC luôn được UBND Huyện, Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo, điều hành và triển khai khá đầy đủ, toàn diện các văn bản về công tác CCHC. Trong đó, tập trung vào các Kế hoạch, Đề án liên quan đến công tác CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2030; tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC huyện Hồng Ngự cũng như khắc phục những hạn chế qua kết quả công bố chỉ số CCHC năm 2021….; nổi bật Huyện đã triển khai, nhân rộng 04 mô hình CCHC, cụ thể:

(1) Đăng kí tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến của Phòng Giáo dục và Đào tạo: Áp dụng cho 47 điểm trường, năm học 2021 - 2022, có 2.726 hồ sơ đăng ký trực tuyến và năm học 2022 - 2023, có 1.059 hồ sơ đăng ký trực tuyến.

(2) Tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình kết hợp trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại các Nhà văn hóa khóm, ấp của Phòng Văn hoá và Thông tin: Thực hiện hỗ trợ người dân thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia được hơn 3.500 tài khoản. Ngoài rà các đơn vị viễn thông phối hợp hỗ trợ cho hơn 5.700 người dân thực hiện chuẩn hóa thông tin sim (đăng ký sim chính chủ cho người dân). Đồng thời, tiếp nhận được 57 hồ sơ trực tuyến (trong đó có 53 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua cổng dịch vụ công, đạt 92,98%) và có 04 hồ sơ thực hiện tiếp nhận trực tiếp.

(3) Ứng dụng Zalo Official Account vào công tác tuyên truyền lĩnh vực ngành Nội vụ của Phòng Nội vụ: Đã đăng tải 45 bài viết liên quan đến công tác CCHC, công tác ngành Nội vụ; 03 clip tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp và hướng dẫn đăng ký, đăng nhập Dịch vụ công quốc gia. Qua đó, đã thu hút 169 lượt quan tâm, 440 lượt xem.

(4) Ngày thứ Bảy giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại nhà của UBND xã Long Khánh A: Đã triển khai được 06 lượt trên địa bàn các ấp thuộc địa bàn xã, tiếp nhận và trả kết quả tại nhà được 181 hồ sơ.

Qua đó, thực hiện cơ bản hoàn thành 26/26 nhiệm vụ, 39/39 hoạt động, trên 07 lĩnh vực chính của công tác CCHC năm 2022, đạt 100%. Tuy nhiên, công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn Huyện vẫn còn tình trạng hồ sơ trễ hạn trên phần mềm một cửa điện tử Tỉnh; người dân còn phản ánh đến Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp về sự chậm trễ, thái độ phục vụ trong giải quyết TTHC; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ BCCI đạt thấp; Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của Tỉnh đôi lúc không truy cập được hoặc thao tác chậm dẫn đến một số hồ sơ bị trễ hạn xử lý trong ngày hoặc khi các hồ sơ đến hạn trả thì không thực hiện thao tác trả kết quả được.

Qua đánh giá, phân tích, Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi biểu dương các kết quả đạt được trong năm 2022 và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mô hình, cách làm hay, cũng như xây dựng kế hoạch triển khai thực phù hợp với thực tế; đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục các chỉ số còn hạn chế, chưa đạt điểm hoặc đạt điểm chưa tối đa; tăng cường công tác giáo dục đối với công chức, viên chức về thái độ phục vụ và thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết TTHC tránh gây phiền hà cho tổ chức, công dân nhằm tiếp tục duy trì thứ hạng năm 2023./.

Trần Mỹ