Xuất bản thông tin

null Hội phụ nữ xã Phú Tthuận B ra mắt tổ chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CCHC

Hội phụ nữ xã Phú Tthuận B ra mắt tổ chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Nhằm đồng hành cùng chính quyền địa phương và hỗ trợ người dân, đặc biệt là hội viên Hội liên hiệp Phụ nữ Xã tiếp cận công nghệ mới, cũng như trong kê khai, đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính và các giao dịch khác bằng điện thoại thông minh và các thiết bị mới.


Ra mắ tổ tổ chuyển đổi số gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Hội liên hiệp phụ nữ xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự vừa tổ chức ra mắt Tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng với 10 thành viên tham gia. Nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ là hướng dẫn cho người dân cách cài tài khoản dịch vụ công trực tuyến, App VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Qua đó góp phần nâng cao kiến thức về sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để kịp thời tiếp cận thông tin, kiến thức bổ ích cho bản thân; đồng thời giúp cho cán bộ, hội viên làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ở địa phương.

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Ủy và Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Phú Thuận B nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ người dân áp dụng công nghệ trong cuộc sống, đặc biệt là trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến./.

Tiến Phương