Xuất bản thông tin

null Đoàn công tác Hội đồng nhân dân Huyện giám sát tại xã Thường Phước 1

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn công tác Hội đồng nhân dân Huyện giám sát tại xã Thường Phước 1

Ngày 22 tháng 5 năm 2023, Hội đồng nhân dân huyện Hồng Ngự đến giám sát quy chế làm việc và xây dựng ban hành các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Thường Phước 1 và nghe báo cáo kết quả thực hiện nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân huyện kỳ trước.

Quang cảnh buổi làm việc

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Thường Phước 1 tập trung công tác giám sát về việc triển khai các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện trên địa bàn, cũng như thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 40 của Hội đồng nhân dân xã. Ngoài ra, các Ban Hội đồng nhân dân xã cũng đẩy mạnh giám sát dự thảo Nghị quyết do Ủy ban nhân dân xã trình thông qua các cuộc họp. Công tác phối hợp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri được quan tâm, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình xây dựng các Nghị quyết Hội đồng nhân dân.

Tại buổi giám sát, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đề nghị Hội đồng nhân dân xã Thường Phước 1 chú trọng công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, đơn vị phát huy vai trò là cơ quan giám sát và đại diện tiếng nói cử tri để giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân gửi lên đại biểu dân cử, chú trọng khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn xã.

Minh Thi