Xuất bản thông tin

null Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát tại huyện Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát tại huyện Hồng Ngự

Minh Thi – huyện Hồng Ngự

Ngày 31 tháng 05 năm 2023, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đến huyện Hồng Ngự khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2021. Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND cùng các ban ngành, đoàn thể huyện tiếp và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian qua, huyện Hồng Ngự quan tâm cụ thể hóa các chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hôi, Bảo hiểm y tế vào cuộc sống, giúp cho người dân nâng cao nhận thức về chính sách này, góp phần thực hiện an sinh xã hội địa phương. Kết quả từ năm 16 đến năm 2021, số người tham gia Bảo hiểm và tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế tăng dần qua từng năm, đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Khoảng 3.000 người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc và trên 100.000 người tham gia Bảo hiểm y tế hàng năm, đạt từ 82,92 đến 94,28%. Công tác quản lý chi trả cho người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được quan tâm thực hiện tốt. Trong đó, chính sách hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với số tiền trên 4,1 tỷ đồng. Việc chi trả lương hưu và các chính sách khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế được thực hiện đúng theo quy định. Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong thực hiện các chính sách về Bảo hiểm được chú trọng.

Tại buổi giám sát, bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của huyện Hồng Ngự trong việc cụ thế hóa các chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Đoàn công tác cũng đề nghị huyện có giải pháp tăng cường vận động các đối tượng tham gia BHXH, BHYT, chú trọng công tác tuyên truyền chính sách này phù hợp với từng đối tượng tham gia. Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cũng ghi nhận các kiến nghị của địa phương để chuyển đến cơ quan chức năng tỉnh xem xét, giải quyết...

Minh Thi