Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự hướng đến thành công Đại hội đảng các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự hướng đến thành công Đại hội đảng các cấp

Năm 2020 có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huyện Hồng Ngự tập trung các hoạt động thiết thực hướng về Đại hội. Trong đó, huyện chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đại hội đảng là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thuận với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hồng Ngự hướng đến thành công Đại hội đảng các cấp

Trong tuần đầu tiên của tháng 6/2020, huyện Hồng Ngự đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội điểm cấp xã ở thị trấn Thường Thới Tiền và Đại hội điểm Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây sẽ là tiền đề để các địa phương và đơn vị ngành còn lại rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng cấp mình. Hiện tại hầu hết các địa phương đã chuẩn bị hoàn tất các khâu về văn kiện, nhân sự cũng như các bước quy trình diễn ra Đại hội.

Xác định tầm quan trong của Văn kiện Đại hội Đảng – kim chỉ nam cho mọi hoạt động trong nhiệm kỳ tới, huyện Hồng Ngự chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia cùng Đảng bộ địa phương tích cực góp ý tham gia xây dựng Văn kiện đại hội Đảng cấp mình thực sự sâu sắc, chất lượng để rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Đảng bộ ngành và địa phương nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến việc tổ chức Đại hội để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, tiếp tục đổi mới trong việc học tập, quán triệt các Nghị quyết đại hội Đảng các cấp thực sự nghiêm túc, có chất lượng.

Đến nay, bên cạnh công tác chuẩn bị bên trong, thì nhiều địa phương đã thực hiện các phần việc thiết thực về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Song song đó, các xã, thị trấn cũng tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích vớ các khẩu hiệu về thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hộiphương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhiệm kỳ tới.

Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần tập trung, khẩn trương của cả hệ thống chính trị, công tác tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XII Đảng bộ huyện, Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn huyện Hồng Ngự diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt, những đại biểu được Đại hội tín nhiệm sẽ phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực trong công tác lãnh đạo, điều hành đưa huyện nhà phát triển đi lên.

Minh Thi