Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Quân sự huyện Hồng Ngự Đại hội lần thứ XV

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ Quân sự huyện Hồng Ngự Đại hội lần thứ XV

Ngày 15/6/2020, Đảng bộ Quân sự huyện Hồng Ngự tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt Nghị quyết Đảng bộ Quân sự, lực lượng vũ trang huyện không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, tích cực triển khai đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương, tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng bộ được quan tâm, Đảng bộ được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng.

Đến nay 100% cán bộ quân sự cấp xã, thị trấn đã qua đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu. Đảng bộ tham mưu cho UBND huyện tổ chức chặt chẽ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động xử lý tốt các tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, đơn vị còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo và các chính sách theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng và gia đình chính sách. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Văn Công, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hồng Ngự phát biểu:

"Nhiệm vụ của Đảng bộ Quân sự huyện là rất quan trọng, tôi đề nghị toàn Đảng bộ đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng rằng, sau Đại hội này, các đồng chí sẽ tạo ra phong trào mới, tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.”

Ban Chấp hành Quân sự khóa mới ra mắt

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hồng Ngự lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu. Đồng thời chú trọng công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của trên về khu vực phòng thủ, triển khai hiệu quả Đề án "Bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2020 - 2025", kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, lãnh đạo xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, cũng như chú trọng công tác xây dựng đảng trong đơn vị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới với 5 đồng chí cùng 2 đồng chí đương nhiên là Bí thư Huyện ủy giữ chức Bí thư Đảng bộ và Chủ tịch UBND huyện giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ. Tại phiên họp đầu tiên của Đảng ủy quân sự huyện với sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hùng Tráng Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện Hồng Ngự đã bầu đồng chí Hồ Văn Giàu giữ chức Phó Bí thư Đảng bộ quân sự  lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện Hồng Ngự phát biểu bế mạc: "Thành công của Đại hội hôm nay mới chỉ là thắng lợi bước đầu. Điều quan trọng nhất là việc triển khai thực hiện phương hướng, mục tiêu và các chủ trương, Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Do vậy tôi kêu gọi toàn thể Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị, nêu cao vai trò trách nhiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra."

Minh Thi