Xuất bản thông tin

null Thông báo tạm dừng thời gian tổ chức phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 - 2020

Chi tiết bài viết THÔNG BÁO

Thông báo tạm dừng thời gian tổ chức phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019 - 2020