Xuất bản thông tin

null Đảng bộ Cơ quan Khối đảng đại hội lần thứ II

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng bộ Cơ quan Khối đảng đại hội lần thứ II

Ngày 23/6/2020, Đảng bộ cơ quan Khối đảng huyện Hồng Ngự tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quang cảnh Đại hội

Với tinh "Đoàn kết, tận tụy, chuyên nghiệp, sáng tạo", nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đảng luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình được quan tâm, thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất nội bộ. Từng đảng viên có ý thức trách nhiệm, nhiệt tình công tác, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Đảng bộ cơ quan khối Đảng thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, tham mưu cho Huyện ủy đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm trong huyện, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Trong nhiệm kỳ, đơn vị tổng hợp thông qua Ban Thường vụ Huyện ủy kết nạp mới 273 đảng viên. Đảng bộ kịp thời tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của trên thành chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cơ quan Khối đảng cũng quan tâm công tác tuyên giáo, giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, với trên 32 ngàn cuộc, có trên 1 triệu lượt đảng viên và quần chúng tham dự. Công tác văn phòng cấp ủy đảm bảo theo quy chế làm việc và chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Khơi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự nhấn mạnh:

"Đại hội Đảng bộ Khối đảng cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế thừa, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương, nhất là tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ cơ quan khối Đảng tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện hiệu quả việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm gắn với Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, đồng thời xác định đổi mới chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Khôi đảng khóa II ra mắt

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí, đồng thời lấy phiếu tín nhiệm nhân sự giới thiệu ứng của Bí thư Đảng ủy. Thông qua kỳ họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Khối đảng đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Kết quả ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khóa II. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

       Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Khối đảng huyện Hồng Ngự phát biểu bế mạc: "Đại hội Đảng bộ cơ quan Khối đảng huyện lần thứ II đã thành công tốt đẹp là nguồn cổ vũ động viên to lớn, tạo nên sức mạnh trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong khối đại đoàn kết toàn dân, là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi phương hướng và những vụ đặt ra. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần tự lực, tự chủ, sáng tạo, thực hiện hiệu quả Nghị quyết và các phong trào thi đua yêu nước”.

Minh Thi