Xuất bản thông tin

null Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Văn hóa huyện Hồng Ngự lần thứ II

Chi tiết bài viết Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Văn hóa huyện Hồng Ngự lần thứ II

Ngày 25/6/2020, Đảng bộ Khối Văn hóa huyện Hồng Ngự tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự đến dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Văn hóa huyện Hồng Ngự lần thứ II

Đảng bộ Khối Văn hóa huyện gồm 7 Chi bộ trực thuộc với 115 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Văn hóa đã lãnh, chỉ đạo, quán triệt đến các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của trên. Xác định công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo đoàn thể là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và kết nạp đảng viên mới hằng năm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị. Đảng bộ Khối thực hiện hoàn thành các nội dung trọng tâm và các chỉ tiêu đề ra, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối Văn hóa tập trung lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị về công tác văn phòng, lĩnh vực nội vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả phấn khởi, đứng đầu toàn tỉnh năm 2019. Lĩnh vực văn hóa thông tin khởi sắc với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Công tác xúc tiến, quảng bá, hợp tác phát triển du lịch được quan tâm, thu hút trên 64 ngàn lượt du khách trong năm 2019. Giáo dục và đào tạo được chú trọng, chất lượng dạy và học được nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư khang trang. Đến nay, huyện có 22/48 trường đạt chuẩn quốc gia. Trên lĩnh vực lao động thương binh xã hội, đơn vị quan tâm đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc cho lao động nông thôn. Năm 2019, huyện có 119 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 119% kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên, duy trì 10 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia.

       Đến dự Đại hội, ông Hà Văn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự phát biểu:

"Đảng bộ Khối Văn hóa cần tiếp tục lãnh đạo hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các quy định về nêu gương, lãnh đạo các Chi ủy trực thuộc tham mưu, đề xuất nhiệm vụ chuyên môn kịp thời, hiệu quả. Từng Chi bộ chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo điều hành và nội dung sinh hoạt Chi bộ, gắn với chuyên đề đặc thù từng ngành và phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Đảng bộ phải đoàn kết nhất trí, quyết tâm chính trị cao để sau Đại hội cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình hành động cụ thể".

Ban Chấp hành mới ra mắt

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Văn hóa quyết tâm  đoàn kết xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy tính tiên phong sáng tạo trong từng cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn với các hoạt động chuyên ngành của từng Chi bộ trực thuộc, từ đó tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đại hội Đảng bộ Khối Văn hóa huyện lần thứ II đã bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 7 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Văn Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Văn hóa huyện. Ông Huỳnh Văn Tài, Bí thư Đảng ủy Khối Văn hóa huyện Hồng Ngự phát biểu:

"Đại hội thành công tốt đẹp là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới quyết tâm đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đảng bộ Khối Văn hóa quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Đảng bộ huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ mới”.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Minh Thi