Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm

Chi tiết bài viết Tin tức

Hồng Ngự đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm

Ngày 01/07/2020 UBND huyện Hồng Ngự tổ chức họp đánh giá kết quả thực hện phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Tổng giá trị sản xuất ước 06 tháng đầu năm 2020 được 1.994 tỷ đồng, đạt 46,73% so với kế hoạch, tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 22.084 ha, sản lượng thu hoạch đạt 79.502 tấn, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn/ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đồng bộ, nhiều mô hình hay, hiệu quả, phát huy nội lực của cộng đồng được duy trì và phát triển; Kinh tế hợp tác luôn được huyện quan tâm đẩy mạnh phát triển, hiện Huyện có 13 HTX, 04 Hội quán hoạt động ổn định và hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, đến nay có 46 lao động xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 46% kế hoạch.

Ông Huỳnh Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Trong những tháng còn lại năm 2020, huyện Hồng Ngự tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản xuất các ngành hàng chủ lực của huyện, Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng;  thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh khu vực biên giới.

Tân Hợp