Xuất bản thông tin

null Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 1/7/2020 UBND huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của huyện  đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã hình thành và phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Phong trào thi đua xây dựng dòng họ học tập trên địa bàn toàn huyện được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện Hồng Ngự có 34.048 gia đình học tập, đạt trên 93%, 26 dòng họ học tập, 41 cộng đồng học tập đạt 100%, 69 đơn vị học tập. Nhiều cấp hội trong huyện cũng đã vận động được trên 7 tỷ đồng, qua đó tổ chức cấp phát gần 7 ngàn suất học bổng, 22 ngàn phần quà cho học sinh, 158 xe đạp, mô hình nuôi heo đất được 8 tỷ đồng giúp đỡ cho hàng trăm học sinh khó khăn có điều kiện đến trường.

Dịp này, UBND huyện Hồng Ngự đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện xây dựng Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng tộc, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2015 -2020.

Nguyễn Muội