Xuất bản thông tin

null Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ 21

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ 21

Sáng ngày 2/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị lần thứ 21 đánh giá chương trình hành động 6 tháng đầu năm 2020. Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 06 tháng đầu năm 2020, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành Đại hội Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, chú trọng công tác quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ mới. Đảng bộ huyện cũng tập trung quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của trên gắn với công tác kiểm tra giám sát.

          Huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát 6 tổ chức Đảng, đồng thời kiểm tra giám sát thường xuyên đối với các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, qua đó kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế để tổ chức Đảng tập trung khắc phục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương.

Công tác vận động quần chúng có nhiều tiến bộ, dân chủ cơ sở được phát huy. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục được đổi mới, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế ở địa phương. Từ đó, kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển khá, ước giá trị một số ngành chủ yếu được 1.994 tỷ đồng, đạt 46,73% kế hoạch. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 452 tỷ đồng. Công tác quản lý điều hành ngân sách đảm bảo. UBND huyện cũng hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và quan tâm chương trình khởi nghiệp của địa phương.

Ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự chỉ đạo tại Hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự chỉ đạo BCH Đảng bộ huyện quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm  kỳ 2020 - 2025, thực hiện hoàn thành chương trình hành động của Huyện ủy năm 2020, chú trọng các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ các mặt hàng chủ lực gắn với phát huy vai trò của các HTX Nông nghiệp, tập trung hoàn thành chương trình xây dựng mới ở 2 xã điểm còn lại là Thường Phước 1, Phú Thuận B và các xã diện theo lộ trình.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng công tác mời gọi đầu tư, tập trung thực hiện các bước dự án của Tập đoàn Novaland về đầu tư khu đô thị thương mại ven sông Tiền và dự án khu công nghiệp chế biến nông sản khu đất bãi bồi sông Tiền quy mô gần 200ha.

Những tháng cuối năm huyện chỉ đạo tăng cường hơn nữa công tác giải quyết việc làm, đặc biệt phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2020 với trên 100 lao động.

 Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác vận động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng bộ đến nhân dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2020.

Minh Thi