Xuất bản thông tin

null Ban Trị sự phật giáo Hòa Hảo xã Long Khánh A tổ chức Đại lễ Phật giáo Hòa Hảo

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Trị sự phật giáo Hòa Hảo xã Long Khánh A tổ chức Đại lễ Phật giáo Hòa Hảo

Trong không khí lạc quan, tin tưởng hướng về đạo pháp và dân tộc, sáng ngày 8/7/2020, nhằm ngày 18/5 âm lịch, Ban Trị sự phật giáo Hòa Hảo xã Long Khánh A tổ chức đại lễ lần thứ 81 ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo 18/5 Kỷ Mão 1939 - 18/5 Canh Tý 2020. Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự đến dự.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khơi trao tặng quà cho Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Long Khánh A

Trong 81 năm khai sáng và phát triển, bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung và huyện Hồng Ngự nói riêng không ngừng cống hiến góp phần xây dựng quê hương, đất nước theo phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Những năm qua, Ban Trị Phật giáo Hòa Hảo các địa phương và toàn thể nhân dân có đạo cùng quyết tâm thực hiện có hiệu quả bốn chương trình đạo sự trọng tâm. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid – 19, Ban Trị sự các cấp đã cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch, cũng như ủng hộ tiền và hiện vật trên 8 tỷ đồng cho công tác này. Ông Võ Văn Vốn, Trường Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự cho biết:

“Chúng ta vui mừng với những thành tựu phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước Việt Nam và quê hương Hồng Ngự. Đồng đạo Phạt giáo Hòa Hảo phấn khởi và đang ra sức thực hiện nghĩa vụ đạo sự để đóng góp cho quê hương theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với đường hướng vì đạo Phật vì dân tộc”.

Bên cạnh đó, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay, với đường hướng hành đạo, các vị chức việc, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Đến dự Đại lễ, ông Trương Minh Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hồng Ngự phát biểu:

Đại lễ năm nay diễn ra trong không khí hân hoan, và thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong niềm vui chung của Đại lễ kỷ niệm Ngày khai đạo, tin tưởng rằng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo sẽ ngày càng đoàn kết, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo mình, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Lãnh đạo Đảng và nhà nước khẳng định những hoạt động từ thiện xã hội thiết thực của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các địa phương và đồng bào có đạo thời gian qua thể hiện tính nhân văn sâu sắc theo giáo lý chân truyền của Phật giáo Hòa Hảo và tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong nhân dân và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khơi cùng lãnh đạo địa phương đã trao tặng quà cho Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Long Khánh A.

Minh Thi