Xuất bản thông tin

null Kiểm tra giám sát hiệu quả vốn vay phát triển sản xuất chăn nuôi

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra giám sát hiệu quả vốn vay phát triển sản xuất chăn nuôi

Sáng ngày 14/7/2020 Lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện khảo sát trực tiếp tại nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ở xã Thường Lạc.

Ông Huỳnh Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra thực tế tại mô hình nuôi ếch

Thông qua nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội huyện, xã Thường Lạc đã hỗ trợ cho hơn 1.100 hộ sản xuất kinh doanh vùng  khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo…. vay vốn nuôi ếch, nuôi bò sinh sản. mua bán gia dụng… Qua khảo sát, đa số các nguồn vốn vay này đều phát huy hiệu quả, giúp người dân phát triển kinh tế.

Hiện tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã là hơn 47 tỷ đồng, trong đó nợ xấu chỉ chiếm tỷ lệ 0,08%, xã có 38 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Lãm đạo UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo xã Thường Lạc rà soát, nắm bất nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, khởi nghiệp của người dân để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi;  tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; tập trung công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng ủy thác đặc biệt đối chiếu trực tiếp đến các hộ có nợ quá hạn, lãi tồn đọng; khống chế không để nợ quá hạn phát sinh, chủ động xử lý nợ đến hạn; đặc biệt tích cực phối hợp với các ban ngành liên quan rà soát các trường hợp vay bỏ đi khỏi nơi cư trú./.

Tân Hợp