Xuất bản thông tin

null Thường Phước 1 phấn đấu về đích nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Thường Phước 1 phấn đấu về đích nông thôn mới

Là một trong ba xã điểm nông thôn mới của huyện Hồng Ngự, giai đoạn 2016 - 2020, đến nay xã Thường Phước 1 cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí. Đó là kết quả địa phương báo cáo đến đoàn kiểm tra huyện trong buổi làm việc sáng ngày 17/7/2020.

Quang cảnh buổi kiểm tra

  Theo đó, trong năm 2020, xã Thường Phước 1 đăng ký thực hiện hai tiêu chí cuối cùng là tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đến nay xã còn 2 chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành để được công nhận xã nông thôn mới là thu nhập bình quân đầu người 52 triệu đồng/năm, chờ Cục thống kê tỉnh thẩm định và chỉ tiêu 18.6 trong tiêu chí 18 về hệ thông chính trị xã chưa đủ 15% tỷ lệ nữ là ủy viên cấp ủy.

Để chủ động hoàn tất các bước xây dựng nông thôn mới, xã thực hiện song song việc hoàn thành 2 chỉ tiêu chưa đạt và triển khai kế hoạch phân công lập hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn, phân công trách nhiệm ngành chuyên môn phụ trách từng tiêu chí. Theo đó, Ban Nhân dân 5 ấp của xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo cảnh quang môi trường, trồng hoa, làm hàng rào, cột cờ tạo điểm nhấn xã nông thôn mới.

Đối với các tiêu chí đạt chưa bền vững như quốc phòng an ninh, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, diện tích tham gia cánh đồng liên kết... bên cạnh phát huy nội lực, địa phương cũng kiến nghị các ngành chuyên môn huyện phụ trách tiêu chí quan tâm hướng dẫn để xã thực hiện nâng chất các tiêu chí cũng như hồ sơ để xã sớm được công nhận.

Ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự chỉ đạo xã tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự đến ngay 23/7 chốt lại từng tiêu chí, đến ngày 10/8/2020, xã sẽ hoàn tất các thủ tục hồ sơ để huyện xem xét trình UBND tỉnh công nhận xã nông thôn mới.

Minh Thi