Xuất bản thông tin

null Tôn vinh các tập thể cá nhân nhiều lần tham gia hiến máu năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tôn vinh các tập thể cá nhân nhiều lần tham gia hiến máu năm 2020

Vừa qua Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hồng Ngư tổ chức tôn vinh các tập thể cá nhân nhiều lần tham gia hiến máu năm 2020.

Tôn vinh các tập thể cá nhân nhiều lần tham gia hiến máu năm 2020

Theo đó, có 31 tập thể và 38 cá nhân được tôn vinh trong đợt này, trong đó tập thể tham gia hiến máu từ 5 đến 10 lần, cá nhân từ 10 đến 15 lần. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện của huyện.

Được biết, trong năm 2020 huyện Hồng Ngự sẽ phát động 6 đợt hiến máu qua 3 đợt phát động hiện huyện đã tiếp nhận trên 1000 đơn vị máu hiến tặng, đứng đầu toàn tỉnh.

Văn Bửu