Xuất bản thông tin

null Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm ỳ 2020-2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm ỳ 2020-2025

Sáng ngày 6/8/2020 tại hội trường Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hồng Ngự long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng _Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Anh Dũng _Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh, cùng 249 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng đại diện cho 3570 đảng viên của 27 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Hồng Ngự tham dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng _Bí thư huyện ủy Hồng Ngự phát biểu khai mạc đại hội

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Huyện đạt được những kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết Đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội phát triển, nhiều công trình, dự án trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng; hạ tầng đô thị, nông thôn từng bước đầu tư hoàn thiện, góp phần nâng cao tỷ lệ đô thị hoá; công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp từng bước đi vào chiều sâu, mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được nhân rộng. Văn hoá - xã hội tiến bộ trên nhiều mặt, đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng thực hiện; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; duy trì và phát huy hiệu quả quan hệ đối ngoại. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả trên nhiều mặt. Công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới và chất lượng hoạt động ngày càng tốt hơn.

Quang cảnh Đại hội

Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Huyện đặt ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện đạt và vượt 08/10 chỉ tiêu; trong đó, tăng trưởng bình quân đạt 4,57%/năm (Nghị quyết Đại hội đề ra 3,57%), tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 4.267 tỷ đồng, đạt 103,2% (giá so sánh 2010). Khu vực nông – lâm – thuỷ sản tăng bình quân 3,62%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 8,09%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43/40 triệu đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định, Huyện đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, khuyến khích ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ công nghệ, thiết bị nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị cao, an toàn cung cấp cho thị trường,  nhân rộng mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả, mô hình hội quán, đã có 04 Hội quán được thành lập; đồng thời, quan tâm lãnh tạo tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm, dần hình thành tập quán sản xuất lớn, có trách nhiệm, đã liên kết được 13.500 ha.

Hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư gắn với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; dự kiến đến cuối năm 2020, có 06/09 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 1.005 tỷ đồng, tăng bình quân 8,09%/năm. Về phát triển đô thị, được tập trung đầu tư từ nhiều nguồn vốn, tỷ lệ đô thị hoá đạt 14%, xã Thường Thới Tiền được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội công nhận thành lập Thị trấn.

Đời sống văn hoá - tinh thần ngày càng nâng cao, các vấn đề xã hội được quan tâm, có nhiều tiến bộ rõ nét, Các chương trình về giải quyết việc làm, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt, Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu khám và chữa bệnh cho nhân dân, Công tác chăm lo đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định, Quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực; công tác cải cách tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đại hội cũng thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực huyện ủy khóa 11; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 -2025;  các đại biểu tập trung thảo luận tại tổ. Buổi chiều đại hội tiến hành thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ; biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Hợp