Xuất bản thông tin

null Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Sáng ngày 7/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước vào ngày làm việc thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Một số hình ảnh bế mạc Đại hội

Ngay trong ngày diễn ra khai mạc đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành đảng bộ huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 với 40 đồng chí.

Bất đầu chương trình làm việc, Đoàn chủ tịch thông qua báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2020 -2025. Tai phiên họp này, Ban chấp hành đã bầu ra 12 đồng chí vào Ban thường vụ huyện ủy Hồng Ngự. Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng chí Hà Văn Công, tái đắc cử chức danh Phó Bbí thư Thường trực Huyện ủy, Đồng chí Nguyễn Văn Khơi, tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 18 đại biểu chính thức và dự khuyết 2 đại biểu dự khuyết.

Về mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Hồng Ngự tăng cường xây dựng Đảng bộ Huyện vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững khối đoàn kết thống nhất, tiếp tục đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp, tạo ra sự phát triển nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Tập trung xây dựng đô thị, phát triển thương mại - dịch vụ và du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với sự phát triển chung của Tỉnh và khu vực các huyện, thị biên giới. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao. Phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hoá gắn với phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương. Tạo chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chung sức xây dựng cơ bản thành công Huyện nông thôn mới.

Đại hội cũng thông qua một số chỉ tiêu quan trong trong nhiệm kỳ tới như:

 (1). Huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

(2). Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 70 triệu đồng.

(3). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đạt chỉ tiêu Tỉnh giao.

(4). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4% (theo chuẩn nghèo mới).

(5). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67% và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hằng năm đạt chỉ tiêu Tỉnh giao.

(6). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95% dân số.

(7). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm dưới 1%.

(8). Tỷ lệ xử lý chất thải (rắn, nước, khí, chất thải y tế) phấn đấu đạt 75%.

(9). Có 60 – 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, tổ nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên.

(10). Phấn đấu không có tổ chức đảng trực thuộc Huyện uỷ yếu kém.

Phát biểu bế mạc đại hội đại biểu đảng bộ huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đồng chí Nguyễn Hùng Tráng _Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự nhấn mạnh: Đại hội đã tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XI, Đại hội đã phân tích làm rõ những thành quả đạt được, chỉ ra được những tồn tại yếu kém, những nguyên nhân chủ quan, khách quan, qua đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng. Đại hội cũng phân tích sâu tình hình, cân nhắc xem xét kỹ từng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thông qua nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự thống nhất cao trên tinh thần cách mạng tiến công, đột phá, tạo lập môi trường lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, sánh ngang và thi đua cùng các Huyện bạn. Đại hội đã xem xét, cân nhắc, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khoá XII gồm có 40 đồng chí, bảo đảm tính kế thừa, liên tục, cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ cấu và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Đồng thời, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh gồm 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, sẽ mang đến Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI nguyện vọng, ý chí, niềm tin và trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân Huyện nhà. Với những kết quả đạt được nêu trên, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi trân trọng báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, với Đảng bộ và nhân dân Huyện nhà, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hồng Ngự lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp

Cũng tại Đại hội, Đảng bộ xã Phú Thuận B và Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền được nhận bằng khen của Tỉnh ủy; nhiều tập thể cá nhân được huyện ủy Hồng Ngự khen thưởng.

Qua 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, đại hội đại biểu đảng bộ huyện Hồng Ngự khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp./.

Tân Hợp