Xuất bản thông tin

null Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Chi tiết bài viết Tin tức

Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Hội Nông dân huyện Hồng Ngự vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Khen thưởng các cho tập thể và cá nhân

5 năm qua, các cấp hội nông dân đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi trong toàn hệ thống Hội. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của Hội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của nông dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nhiều cơ sở Hội và hộ nông dân có cách làm sáng tạo, phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế cao như việc tham gia liên kết tiêu thụ nông sản, mô hình nuôi lươn, nuôi bò sinh sản-vỗ béo, nuôi dê, nuôi cá lăng nha, trồng bưởi da xanh, rau an toàn, tham gia kinh tế hợp tác…Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, các cơ sở hội đã vận động nhân dân hiến hơn 110.500m2 đất làm đường, trồng cây xanh và tạo mỹ các tuyến đường với tổng chiều dài hơn 22km.

Dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào nông dân được khen thưởng .

Tân Hợp