Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng bluzone đợt 2

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng bluzone đợt 2

Là huyện biên giới, công tác phòng chống dịch bệnh được chính quyền và nhân dân đặc biệt quan tâm. Sáng ngày 18/8/2020 lực lượng đoàn viên Huyện đoàn huyện Hồng Ngự ra quân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng bluzone đợt 2 và phát tặng khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho các tiêu thương buôn bán tại các chợ, thường xuyên tiếp xúc nhiều người.

Hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng phần mềm Bluezone

Theo đó, đoàn đã chia thành nhiều tổ đi đến các khu vực dân cư, chợ,  tại 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện hướng dẫn người dân cùng cài đặt ứng dụng bluzone, qua đó tạo sự lan tỏa, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

Dịp này đoàn cũng phát tặng hơn 1000 cái khẩu trang vải và 500 chai nước rửa tay miễn phí cho tiểu thương buôn bán tại các chợ, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Văn Bửu